Tuyển dụng

Tìm kiếm nhân tài là dịch vụ tuyển dụng chuyên biệt của chúng tôi, nơi chúng tôi cung cấp các ứng viên chất lượng cao cho các công việc từ vị trí bắt đầu đến cấp quản lý có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực cho các tổ chức đa dạng như MNC, FIE, doanh nghiệp trong nước và Start-up,...

Lợi ích Khách hàng nhận được là gì?

💡 Ứng viên chất lượng 

 • Chúng tôi hiểu nhu cầu và yêu cầu của bạn
 • Chúng tôi luôn đưa đến những ứng viên nằm trong Phần B (Có năng lực và sẵn sàng)
 • Chúng tôi PHỎNG VẤN và SÀNG LỌC ứng viên kỹ càng trước khi giới thiệu cho bạn

💡 Phúc lợi 

 • Không có PHÍ cho đến khi các ứng viên được chọn bắt đầu làm việc tại công ty của bạn
 • Bảo hành ít nhất 2 tháng cho mỗi vị trí và hoàn trả theo phần trăm nếu không tìm được ứng viên thay thế.
 • Chúng tôi luôn lắng nghe nguyện vọng của bạn và hỗ trợ từng khâu trong suốt quá trình tuyển dụng

💡 Giá trị khác

 • Chúng tôi tư vấn về quy trình tuyển dụng cho công ty dựa trên các phương pháp nhân sự cơ bản tuân thủ Bộ luật Lao động và mức lương trên thị trường.
 • Chúng tôi theo dõi các ứng viên từ 4 tháng đến một năm cho mỗi vị trí để đảm bảo rằng họ hoàn toàn thích nghi và chuyển giao thành công với công việc mới.

Dịch vụ của chúng tôi là gì?

 • Tìm kiếm, lựa chọn và giới thiệu ứng viên cho Khách hàng xem xét
 • Sàng lọc và kiểm tra ứng viên phù hợp 
 • Kiểm tra tham chiếu ứng viên
 • Báo cáo xác nhận kết quả đối với từng ứng viên