Giới thiệu

Ông Steward Hoe, người sáng lập A8 Resource, lần đầu tiên đến thăm Việt Nam trong chuyến công tác do International Enterprise Singapore tổ chức vào tháng 9 năm 2009. Ông rất hào hứng với nguồn năng lượng dồi dào và dân số trẻ của Việt Nam đồng thời nhận ra khoảng cách kỹ năng giữa người sử dụng lao động và nhân tài địa phương. Với mong muốn hỗ trợ người dân địa phương tìm được việc làm phù hợp, ông Steward Hoe đã thành lập Công ty TNHH A8 Resource, một doanh nghiệp tư vấn quản lý nhân sự 100% vốn nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 11 năm 2010.

A8 Resource sau đó đã mở rộng dịch vụ của mình sang lĩnh vực tuyển dụng trong tháng 9 năm 2011, khi ông Steward muốn chính thức triển khai các giải pháp tư vấn trong lĩnh vực này. Triết lý của A8 Resource là “Sự nghiệp tuyệt vời, Cuộc sống tuyệt vời” cho tất cả những người chúng tôi hỗ trợ.

Đây là một thách thức không nhỏ vì khoảng cách lớn giữa năng lực chuyên môn của lực lượng lao động và yêu cầu thị trường.

Do đó, ông Steward đã liên kết với Next Phase Leadership LLC tại Hoa Kỳ (www.NextPhaseLeadership.com) vào tháng 1 năm 2013 để giới thiệu một phương pháp tuyển dụng độc đáo dựa trên mô hình "Bốn Giai đoạn" của Hiệu suấtĐóng góp 

Với mô hình tiên tiến này A8 Resource tự tin mang lại giải pháp tuyển dụng tốt nhất cho khách hàng bằng. Mong muốn nhiệt thành của người sáng lập chúng tôi là cung cấp các dịch vụ dựa trên thực tế để nâng cao kỹ năng của người dân lao động địa phương.

Trong giai đoạn phát triển tiếp theo, A8 Resource đã thành lập dịch vụ phát triển phần mềm vào tháng 6 năm 2018 để hỗ trợ khách hàng về các giải pháp công nghệ và nhân sự.