5 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ XUNG ĐỘT

5 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ XUNG ĐỘT

Phương pháp xử lý xung đột của bạn là gì? Mâu thuẫn là điều không thể tránh khỏi tại nơi làm việc. Nhận thức được tình hình và áp dụng phương pháp xử lý xung đột phù hợp tại nơi làm việc sẽ có tác động rất lớn đến sự tương tác và năng suất giữa các thành viên trong nhóm. Hãy tìm hiểu thêm về 5 phương pháp xử lý xung đột với A8 Resource như sau: 

1. Phương pháp Cạnh tranh:

- Liên quan đến việc từ chối thỏa hiệp và đồng tình với quan điểm của người khác để bảo vệ quyền lợi và đạo đức của bạn.

- Phù hợp khi cần một giải pháp tức thời, khi không có thời gian để thử hoặc tìm ra cách tiếp cận mới.

- Mặt hạn chế: Có thể làm hỏng các mối quan hệ, gây bất mãn, hạn chế sự cải tiến và khả năng hợp tác.

Ví dụ: A và B được phân công xây dựng kế hoạch teambuilding hai ngày vào cuối tuần này. A đề xuất đi chơi biển, B đề xuất đi chơi núi. A nói công ty trước đó đã đi chơi núi nhiều rồi nên từ chối lắng nghe thêm về kế hoạch của B. B có thể sẽ cảm thấy ý kiến của mình không có giá trị và thiếu được tôn trọng.

2. Phương pháp Lảng tránh:

- Liên quan đến việc tránh né hoặc trì hoãn tình huống xung đột.

- Phù hợp khi vấn đề không quá lớn hoặc khi cần thêm thời gian để thu thập thông tin hoặc giảm trình trạng căng thăng.

- Mặt hạn chế: Có thể dẫn đến các vấn đề chưa được giải quyết, cơ hội bị bỏ lỡ và căng thẳng gia tăng.
Ví dụ: A và B được phân công xây dựng kế hoạch teambuilding hai ngày cho cuối tháng sau. A đề xuất đi chơi biển, B đề xuất đi chơi núi. Cả hai bên đều có thấy ý kiến của mình hợp lý hơn nên không ai chịu thỏa hiệp. Cấp trên đành đề nghị hai bên tập trung công việc khác trước. Sau khi đã bớt căng thăng, A và B cùng ngồi xuống kiên nhẫn thảo luận và quyết định chọn địa điểm có thể đáp ứng tiêu chí ngày đầu đi chơi biển, ngày sau sẽ đi leo núi.

3. Phương pháp Nhượng bộ:

- Liên quan đến việc nhượng bộ đối phương, có thể sẽ đánh đổi bằng lợi ích hoặc mục tiêu của chính mình.

- Phù hợp khi vấn đề quan trọng hơn đối với bên kia, khi sự hài hòa và thiện chí quan trọng hơn, hoặc khi một bên nhận thấy không thể có một giải pháp tốt hơn.

- Mặt hạn chế: Có thể làm giảm sự tôn trọng và lòng tự trọng, sức ảnh hưởng giảm, cũng như những ý tưởng và cảm xúc bị đè nén
Ví dụ: A và B được phân công xây dựng kế hoạch teambuilding hai ngày. A đề xuất đi chơi biển, B đề xuất đi chơi núi. A nói công ty trước đó đã đi chơi núi nhiều rồi nên nhất quyết từ chối lắng nghe thêm về kế hoạch của B. B nghĩ đi chơi ở đâu cũng không quan trọng, mọi người vui vẻ là được nên cũng đồng ý với kế hoạch của A.

4. Phương pháp Hợp tác:

- Nó liên quan đến việc làm việc với những người khác để tìm ra giải pháp đáp ứng nhu cầu và mục tiêu của mọi bên.

- Phù hợp với vấn đề phức tạp và quan trọng, cần đến nhiều ý kiến từ các bên.

- Mặt hạn chế: Có thể tốn thời gian, thách thức và không thực tế trong một số tình huống.

Ví dụ: A và B được phân công xây dựng kế hoạch teambuilding cho cuối năm. A đề xuất đi chơi biển, B đề xuất đi chơi núi. A với B ngồi xuống nghe kỹ hơn về nội dung kế hoạch của mỗi bên, sau đó thiết kế lịch trình có thể kết hợp cả hai đồng thời bổ sung thêm những hoạt động mới nghĩ ra trong quá trình trao đổi.

 5. Phương pháp Thỏa hiệp:

- Liên quan đến việc tìm kiếm một bên trung gian đáp ứng một phần mong muốn cả hai bên.

- Phù hợp khi vấn đề có tầm quan trọng vừa phải, khi thời gian có hạn hoặc khi sự hợp tác hoặc cạnh tranh là không khả thi

- Mặt hạn chế: Có thể dẫn đến việc không bên nào hoàn toàn hài lòng, mất đi tính sáng tạo và đổi mới.

Ví dụ: A và B được phân công xây dựng kế hoạch teambuilding vào Chủ nhật. A đề xuất đi tắm biển, B đề xuất đi leo núi. Mỗi bên đều thấy kế hoạch của bản thân có lý riêng. Sau cùng, A và B quyết định sẽ chia thành hai nhóm: đi tắm biển và đi leo núi. Sau khi hai nhóm xong hoạt động riêng thì sẽ gặp lại ở một chỗ và đi ăn chung. Kế hoạch này có thể phần nào đáp ứng mục đích của A và B nhưng không được trọn vẹn.

Tùy vào từng trường hợp, mỗi cách xử lý sẽ có điểm tích cực và hạn chế riêng. Hy vọng các bạn thấy thông tin này hữu ích và đừng quên để lại suy nghĩ ở bình luận bên dưới nhé.

----------------  

 A8 Resource Co., Ltd   

 Tel: +84 28 3910 1060  

Website: greatcareerlife.com 

 "Great Career, Great Living"   

#ExecutiveSearch #ConsultingService #HRasAService

 

Bài sau →